TopMenu

  • Mozilla lanceert vernieuwde “Things gateway”

De toekomstige rol van de installateur waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Het KIEN* innovatiecongres van 4 juni 2015 stond in het teken van “Samen zetten we de eerste stap: op weg van co-creatie naar co-realisatie”. Het congres liet ook haar licht schijnen op de toekomstige rol van de installateur. Zo voorspelt men dat de e-installateur een steeds belangrijkere rol zal krijgen op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Ook het thema langer zelfstandig thuis wonen werd aangesneden. Het probleem is dat de bestaande technieken onvoldoende bekend zijn onder de mensen die langer thuis willen wonen. De comfortinstallateur meer in de rol van adviseur dan monteur die de eindgebruiker centraal stelt kan woontechnologie bekend maken bij het brede publiek. Deze installateurs kunnen ervoor zorgen dat woontechnologie definitief zijn intrede in de thuiszorg zal doen.

Tot slot wenste Prof. Masi Mohammadi, auteur van het boek “Domoticakompas”, dat alle eindgebruikers met behulp van technologische ontwikkelingen en innovaties binnen de samenleving betrokken zijn en blijven. Daarom is het o.a. noodzakelijk dat innovaties het leven van mensen verrijken en echt van toegevoegde waarde zijn.

* KIEN initieert, stimuleert, faciliteert en concretiseert elektrotechnische innovatie.

 

 

Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI)
+32 (0)2 716 43 90
info@bcdi.be
Een initiatief van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en Sirris
Une initiative du Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) et de Sirris
An initiative of the Belgian Building Research Institute (BBRI) and Sirris.

+© 2015 BCDI. All Rights Reserved.
Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI).
+32 (0)2 716 43 90 | info@bcdi.be