TopMenu

  • Mozilla lanceert vernieuwde “Things gateway”

Nieuwe generatie toezichthoudende domotica draagt steentje bij tot verantwoorde zorg

Op de Zorg en ICT beurs van maart 2015 werden de eerste onderzoeksresultaten over slimme sensortechnologie vrijgegeven.

Vilans, een kenniscentrum voor langdurende zorg, deed het afgelopen jaar onderzoek naar een nieuwe generatie toezichthoudende domotica voor de intramurale dementiezorg en gehandicaptenzorg die mogelijk kan bijdragen tot het terugdringen van het aantal valse meldingen. Een van de onderwerpen die daarbij centraal stond was het niveau van valse meldingen versus het signaleren van situaties die wel gemeld dienen te worden. Deze onderzoeksresultaten duiden alvast op een afname van het aantal valse meldingen.

De nieuwe generatie toezichthoudende domotica in de zorgsector toont aan dat domotica haar steentje kan bijdragen tot een verantwoorde zorg.

Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI)
+32 (0)2 716 43 90
info@bcdi.be
Een initiatief van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en Sirris
Une initiative du Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) et de Sirris
An initiative of the Belgian Building Research Institute (BBRI) and Sirris.

+© 2015 BCDI. All Rights Reserved.
Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI).
+32 (0)2 716 43 90 | info@bcdi.be