TopMenu

  • Mozilla lanceert vernieuwde “Things gateway”

Projecten

Het BCDI wenst door deelname aan nationale en internationale projecten domotica en immotica verder op de kaart te zetten. Het BCDI participeerde tot op heden succesvol aan deze projecten:

  • Ontwerpgids “Geïntegreerde leef- en woonautomatisering”, 2010 – 2012

Partners: BCDI, In-HAM, NAV, VEI met de steun van het IWT.

Deze gids werd opgesteld om de belangrijke vragen rond woonautomatisering te beantwoorden. De bouwheer maakt kennis met de geïntegreerde leef- en woonautomatisering. De architect vindt een leidraad voor een verantwoorde keuze en een duidelijke communicatie terug. De aannemer raakt beter vertrouwd met dit technologisch domein en verneemt wanneer woonautomatisering in de werffase ter sprake moet komen. De installateur krijgt een basis voor zijn advies en de toelichting van zijn ideeën.

De ontwergpids wenst de bouwsector ondersteuning te geven bij de integratie van woonautomatisering en wil de zorgsector hulp bieden bij de juiste keuze van assistieve technologie in functie van de zorgbehoefte van de eindgebruiker.

  • het TIS project “Technologische innovatie in de zorgsector: noden van de zorgsector, aanbod en onderlinge samenwerking in de elektronica & automatisatie-industrie”, 2005 – 2009.

Partners: BCDI, In-HAM, IMEC met de steun van het IWT.

Dit TIS-project beoogde, naast het informeren van de eindgebruiker en de industrie, ook te komen tot een vlottere integratie en implementatie van assistieve technologieën afgestemd op de noden en behoeften van de eindgebruiker. Daardoor zullen de zorg- en andere sectoren maximaal kunnen profiteren van de voordelen van deze technologie. De implementatie van dergelijke technologieën dient bovendien gepaard te gaan met het op poten zetten van aangepaste ondersteuning en een innovatieve dienstverlening die dergelijke technologie als een opportuniteit naar voor schuift. Alvorens hiertoe te komen werden zowel de zorg- als technologiesector samen gebracht door o.a. de organisatie van workshops en brainstorm sessies.

  • Deelname aan het MATS, project in het kader van het Information Society Technologies programma van de Europese Unie, sleutelactie Disabled and the Elderly, 2001- 2004.

Partners: Staffordshire University (UK),  Centre Docteur Bouffard – Vercellie (F), Lunds University (S),  Rehab Robotics Ltd (UK),  Scuola Superiore di Pisa (ITA), Helsinki University (FIN), Universidad Madrid (E), In-Ham (B), Stad van Birmingham (UK)

De acroniem MATS betekent “Flexible Mechatronic Assistive Technology System to support persons with special needs in all their living and working environments.” Het voornaamste doel van dit project was het bedenken, ontwikkelen en produceren van een prototype versie van een huisrobot die het werk en het leven thuis van mindervalide personen aanzienlijk verbetert. Het onderzoeksproject heeft eveneens haar steentje bijgedragen tot de verdere ontwikkeling van gedecentraliseerde intelligentie in woningen “Ambient Intelligence”. De revolutionaire conceptie van het systeem MATS stelt een flexibel mechatronica (robotica) voor om mindervalide personen te helpen in hun dagdagelijkse taken maar ook bij hun werk en hun ontspanningen. Het centraal element van MATS is een gerobotiseerde mobiele arm zijn die zich verplaatst van het ene station (Docking Station) naar het andere en deze arm laat de gebruiker toe om de arm voor verschillende doeleinden in de woning te gebruiken. Het project, gesubsidieerd door de Europese Commissie, startte op 1 september 2001, duurde 3 jaar en maakte deel uit van het programma IST (Information Society Technologies).

Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI)
+32 (0)2 716 43 90
info@bcdi.be
  Een initiatief van Buildwise en Sirris
Une initiative de Buildwise et de Sirris
An initiative of Buildwise and Sirris

+© 2015 BCDI. All Rights Reserved.
Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI).
+32 (0)2 716 43 90 | info@bcdi.be