TopMenu

  • Mozilla lanceert vernieuwde “Things gateway”

Domotica / immotica ?

Domotica of beter gezegd geïntegreerde leef- en woonautomatisering* is het geïntegreerd systeem dat alle elektrische toestellen in de woning bedient en beheert, met als doel een verhoging en verbetering van het comfort, de flexibiliteit, de communicatie, de veiligheid, het rationeel energiegebruik en de zorgcomponenten.

Immotica betreft het geïntegreerd systeem dat alle elektrische toestellen in een gebouw beheert.

Volgende karakteristieken worden met het concept immotica/intelligent gebouw beoogd:

  • flexibiliteit: de lokalen moeten permanent kunnen aangepast worden aan de werkomgeving;
  • rentabiliteit: de aanpassings- en exploitatiekosten van het gebouw moeten verminderd worden;
  • productiviteit: door betere communicatie en vluggere aanpassing van de werkruimte zal de productiviteit van de gebruikers verhogen;
  • veiligheid: zowel de veiligheid van de gebruikers als deze van de goederen zal verbeterd worden. Onder goederen verstaan wij het gebouw zelf, het werkinstrument en het behoud van de werkzaamheden.

* Ontwerpgids “Geïntegreerde leef- en woonautomatisering”. Deze gids werd samengesteld door de organisaties BCDI, In-HAM, NAV en VEI (Tecnolec) met de steun van het IWT.

Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI)
+32 (0)2 716 43 90
info@bcdi.be
  Een initiatief van Buildwise en Sirris
Une initiative de Buildwise et de Sirris
An initiative of Buildwise and Sirris

+© 2015 BCDI. All Rights Reserved.
Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI).
+32 (0)2 716 43 90 | info@bcdi.be