TopMenu

  • Mozilla lanceert vernieuwde “Things gateway”

Over BCDI

Domotica en immotica zijn er voor iedereen, zeker voor wie ervan houdt zijn levens- en werkomstandigheden in positieve zin te zien evolueren. We spreken hier niet over materiële welstand, maar wel over comfort, veiligheid, toegankelijkheid, communicatie, hulp en bedieningsgemak dat ieder voor zichzelf en zijn naaste familieleden of medewerkers wenst te bereiken binnen de gewone woon- en werkomgeving.

Het Belgian Centre for Domotics and Immotics is gesticht door drie instellingen die behoren tot de belangrijkste pijlers van onze economie : de bouw, de metaalnijverheid en de energiesector.

Daarom heeft het BCDI, een initiatief van Buildwise, SIRRIS (collectief centrum van de Belgische technologische industrie) en Electrabel, van meet af aan een vijftigtal Belgische bedrijven rond zich weten te scharen om de huidige verworvenheden van de domotica en de immotica binnen het bereik van de professionelen te brengen, zij die geroepen zijn om als eersten de schakel te vormen tussen producent en gebruiker.

Het BCDI is een neutraal studie- en informatiecentrum dat via een multidisciplinaire aanpak de informatie en kennis rond domotica en immotica op een proactieve manier wenst uit te dragen. Het BCDI zet deze doelstellingen alle kracht bij door de vinger aan de pols te houden via technologiewacht en haar contact met de talrijke domotica- en immoticafabrikanten. Tevens participeert(de) het BCDI in nationale en internationale onderzoeksprojecten die hun steentje bijdragen aan de verdere introductie van domotica en immotica in de bouw- en zorgsector.

Het BCDI legt zich eveneens toe op het ontwikkelen van communicatievormen met de beroepswereld, het bestuderen van de marktevolutie en de technologische vernieuwing, en op het organiseren van vormingscycli met gespecialiseerde instellingen

Onderzoek en ontwikkeling behoren eveneens tot het domein van het BCDI, gelet op de pluridisciplinaire aard van de instellingen die zijn acties ondersteunen. In de voorbije jaren werd het betrokken bij verscheidene acties, waaronder het opstellen van een referentiewerk voor domotica en de realisatie van de PLEIADE woning te Louvain-La-Neuve.

Het ontwerpen, realiseren en uitbaten van intelligente gebouwen, voorzien van de nodige flexibiliteit om zich snel aan te passen aan nieuwe technologieën, kan niet geïmproviseerd worden. Dit vraagt om samenwerking met studiebureaus, bouwmaatschappijen, onderhoudspecialisten en ander Facility Management.

Samengevat is het BCDI dus de geschikte partner voor :

  • het vormen van gespecialiseerde technici tot het installeren en gebruiken van systemen voor gebouwenbeheer en gebouwenfuncties;
  • het opzetten van demonstratieprojecten voor domotica- en immoticasystemen in reële gebruiksvoorwaarden;
  • het verstrekken van informatie uit eerste hand over een steeds evoluerende markt;
  • het aangaan van een dialoog met partners die behoren tot de grootste industriële sectoren van het land, over de technologie van de toekomst aangepast aan uw specifieke noden.
Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI)
+32 (0)2 716 43 90
info@bcdi.be
  Een initiatief van Buildwise en Sirris
Une initiative de Buildwise et de Sirris
An initiative of Buildwise and Sirris

+© 2015 BCDI. All Rights Reserved.
Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI).
+32 (0)2 716 43 90 | info@bcdi.be