TopMenu

 • Mozilla lanceert vernieuwde “Things gateway”

Onderzoeksrapport: “Barrières in de marktadoptie van geïntegreerde leef- en woonautomatisering.”

Een recent onderzoeksrapport over de barrières in marktadoptie van geïntegreerde leef- en woonautomatisering komt tot 5 kernbevindingen om de implementatie van dergelijke automatisering te verbeteren.

 • Geïntegreerde leef- en woonautomatisering kan een manier zijn om technische en organisatorische ontwikkelingen te verbinden door het faciliteren van maatschappelijke innovaties als wijkdiensten aangeboden via een ICT platform
 • Er dient voldoende met de vereisten van de eindgebruikers rekening gehouden te worden wanneer een domoticaplatform ontworpen en geïmplementeerd wordt aangezien eindgebruikers uiteindelijk de waarde van de aangeboden diensten bepalen.
 • Domoticaplatformen zullen alleen haalbaar worden als standaarden worden gesteld en systemen betrouwbaar geïntegreerd worden.
 • Aangezien de prijs een sterke invloed heeft op het gedrag van gebruikers dienen kosten in de hand gehouden worden.
 • De overheid kan de implementatie van geïntegreerde leef- en woonautomatisering sterk beïnvloeden door bijvoorbeeld
  • marktregulering,
  • het opleggen van standaarden,
  • het verzekeren van privacy,
  • het subsidiëren van pilootprojecten of van initiële investeringskosten.
Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI)
+32 (0)2 716 43 90
info@bcdi.be
Een initiatief van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en Sirris
Une initiative du Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) et de Sirris
An initiative of the Belgian Building Research Institute (BBRI) and Sirris.

+© 2015 BCDI. All Rights Reserved.
Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI).
+32 (0)2 716 43 90 | info@bcdi.be